В обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса се промени и начина на работа на специалистите в ОЦДС – гр. Вълчи дол.За първи път се използат нетрадиционни методи за комуникация като вайбър, фейсбук, телефон, както и работа в Общностния център при спазване на всички мерки за безопасност.

    Създадохме поверителна група във фейсбук като за членове бяха поканени родителите на деца, потребители на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“, където в лична кореспонденция със съответния специалист се обменят задачки и се провеждат занятия чрез видео чат. Оказа се, че на малките потребители на услугата им е забавно и с удоволствие комуникират с нас и изпълняват съвместно със специалистите упражненията и занятията. Благодарни сме на родителите за тяхната отзивчивост и сътрудничество в процеса на работа. Целта на тези нетрадиционни мерки е да не се прекъсва процесана работа за да не се губи постигнатото досега с тези деца.

    Създаде се организация на работа чрез ежедневна комуникация по телефона /или чрез кмета на населеното място/ с потребители на останалите услуги в Общностния център за разясняване на мерките за предпазване с коронавирус, както и преодоляване на стреса при създалата се заплаха от разпространението му.

    За нашата безопасност и тази на потребителите ни са осигурени защитни облекла, шлемове, маски, ръкавици и дезинфектанти, които използваме при работа на терен.

Additional information