На Велики четвъртък Община Вълчи дол раздаде индивидуали пакети с  хранителни продукти за подпомагане на 379 лица, живущи на територията на общината,  получени по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане, финансираща оперативна програма на проект  „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“.

В кампанията за предоставяне на хранителни продукти, 379 лица получиха индивидуални пакети с продукти от първа необходимост, като брашно, олио, ориз, консерви и други.

Раздаването на пакетите се извърши по предварително направени от Агенция „Социално подпомагане“ списъци. Агенцията за социално подпомагане e управляващ орган на Оперативната програма за храни, a партньорска организация по програмата е Българският червен кръст.

В списъците фигурират хора в крайна нужда - 335 лица, получаващи топъл обяд от Общини Вълчи дол, 33 лица от целевата група на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол"  и  11 лица, възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях.

Пакетите бяха доставяни до домовете на правоимащите  на територията на общината, благодарение на добрата огранизация, създадена от ръководството на Община Вълчи дол.

Наред с пакетите с хранителни продукти, потребителите на социалната услуга „топъл обяд“ и домашен социален патронаж получиха поздравителна великденска картичка от името на кмета на общината – г-н Георги Тронков.

 

 

Additional information