На основание чл.44, ал.1, ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и с Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на обявеното извънредно положение и Заповед №РД-01-197/11.04.2020г.на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждат се в срок до 26.04.2020г. следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

Additional information