за допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г. и

Заповед № РД-01-189 от 9.04.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение,

 Прочети повече...

 

 

Additional information