На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01    160/3 1.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


Отменям Заповед №288/31.03.2020 г...

Прочети повече...

 

Additional information