На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана е разпространението па ('OVID-19 на територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01    143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
I.    Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

Additional information