На 30.03.2020г. от  10:00 часа Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари март 2020г.

 

Additional information