Уважаеми жители на община Вълчи дол,

Уважаеми съграждани,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България, Ви информирам, че сме взели всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на вируса на територията на община Вълчи дол, като стриктно се спазват указанията на Националния оперативен щаб.

На общинско ниво също е създаден щаб, отговарящ за превенцията срещу разпространението на корона вируса, в чийто състав влизат заместник-кметовете на общината, представители на полицията и пожарната, лични лекари, медицинските сестри, директорите на учебните заведения, кметовете и кметските наместници на населените места в община Вълчи дол.

В сградите на Общината е осигурена възможност за дезинфекция на ръцете на посетителите. Същата ще бъде предоставена и във всички кметства в останалите 21 населени места.

Проведох среща с директорите на училищата и детските градини – навсякъде разполагат с материали за дезинфекция, спазва се изключително ниво на хигиена и се работи при засилен медицински контрол.

Пенсионерските клубове са затворени.

Провеждането на масови мероприятия е забранено.

В така създалата се ситуация е изключително важно да бъдем дисциплинирани, да останем единни, да направим всичко, което е по силите ни, за да се справим с огромното предизвикателство, пред което сме изправени. Нека не допускаме паниката и страхът да ни ръководят! Нека мислим трезво и бъдем отговорни към здравето си, към здравето на своите близки и хората около нас!

 

Additional information