Относно: Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен и разпоредени противоепидемични мерки на РЗИ - Варна във връзка с създадената епидемична ситуация на COVID-19 с международно значение .

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020г., на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 / 26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020г., се разпорежда:

На територията на Област Варна:

1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина;

2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика;

3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват

деца.

При нови указания от Министерство на здравеопазването ще бъдете допълнително уведомени.

Напомняме ви за необходимостта от спазването на следните противоепидемични

мерки:

> Стриктно спазване на 14- дневната изолация на завърналите се от рискови епидемични зони (Китай, Италия, Южна Корея и Иран);

> При завръщане, уведомете общопрактикуващият лекар, в чиято пациентска листа сте;

> Пътуващи с данни за респираторни оплаквания (висока температура, треска, затруднено дишане), които се завръщат или са пътували до епидемични зони (Китай, Италия, Южна Корея и Иран), трябва да потърсят медицинска помощ, като информират по телефона общопрактикуващият лекар, от който ще получат указания за предприемане на по — нататъшни действия, съгласноуказанията на МЗ;

> Поради създадената епидемична обстановка пътуващите до рискови дестинации да избягват контакт със съмнително болни или болни лица, посещение на пазари за животни и птици, както и контакт с животни, особено домашни птици и техните екскременти;

> Да се спазват и добри хигиенни практики при измиване на ръце и приготвяне и консумация на храни;

> Призоваваме за високо ниво на лична отговорност по отношение на личното и общественото здраве.

 

Additional information