В обединено училище "Св. Иван Рилски" от началото на м. ноември 2019 г. се работи по национален проект "Подкрепа за успех". Формирани са пет групи от пети до десети клас за обучителни затруднения:

- География и Икономика - пети клас, с ръководител Павлин Андреев;

- Английски език - шести клас, с ръководител Алина Симеонов;

- Математика - седми клас, с ръководителВера Даракчиева;

- Български език и литература - десети клас, с ръководителПенка Стоянова;

- Основи на растениевъдството - девети клас, с ръководителЯвор Неделчев.

 

Additional information