Във връзка с „Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, на 20.02.2020 г. от 14:00 часа до 16:00 часа, в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол на ет.1, стая №106, се организира приемна с граждани и възможност за личен контакт с г-н Илиян Карагьозов – Заместник областен управител на Област с административен център Варна и Заместник председател на Областния обществен  съвет за превенция и противодействие на корупцията към Областна администрация Варна.

Общинска администрация - Вълчи дол

 

Additional information