ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал. 4 от Закона за Нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение от Общински съвет Вълчи дол за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Вълчи дол.

Мотивите за вземане на решението са публикувани на интернет страницата на Община Вълчи дол - Мотивиран доклад от Кмета на Община Вълчи дол с Изх. № 08-01-1441 /26.11.2019г.
Предложения и становища се приемат в 30 - дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:    oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в

деловодството на община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“№1, гр. Вълчи дол.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал.З от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

  Мотивиран доклад.


Публикувана на 26.11.2019г.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Additional information