На 09.10.2019 се сдоби с ново кухненско оборудване по проект  „Закупуване на специализирано кухненско  оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж  гр. Вълчи дол „   финансиран от Фонд „Социална закрила „

Прочети повече...

 


Additional information