На 01.10.2019 Георги Тронков -Кмет на Община Вълчи дол за мандат 2017-2019 год. и кандидат за кмет от ПП Герб връчи ключове за новата ловна хижа на Сдружението на ЛРД- Вълчи дол в представлявана от г-н Илия Ганчев. На събитието присъстваха инж.Васил Василев председател на УН на НЛРС в България , инж.Радостин Желязков - директор на ДГС- гр.Суворово , Иван Николов ръководител и главен специалист по лова при ЛРД- Вълчи дол , Димитър Тодоров - председател на ПП Герб - за община Вълчи дол ,ВрИД Кмет на ОБщина ВЪлчи дол- Костадинка Петкова. В присъствието на много гости и членове на ЛРД- Вълчи дол , бе извършен тържествен водосвет, деца от танцов състав "Пламъче "- при НЧ "Димитър Благоев-1907 "-гр.Вълчи дол - поздравиха гостите. Инж Васил Василев поздрави ЛРД- Вълчи дол с новата придобивка , изказа благодарността си , че Общинска администрация Вълчи дол и Ловно-рибарското сдружение работят "ръка за ръка " и използва възможността да поздрави и награди Иван Николов за годините всеотдайна работа, като му връчи грамота и благодарности от името на УС на НЛРС.

 

 

 

   

 

 

 

Additional information