Георги Тронков - Кмет на Община Вълчи дол , поздрави с първият учебен ден първокласници , учители, родители и деца посещаващи детските градини на учебните заведения в Община Вълчи дол. Пожела им ползотворна учебна година , много успехи и придобиване на нови знания през новата учебна 2019/2020 год. На всички първокласници в СУ " Васил Левски– -гр. Вълчи дол , ОбУ " Васил Левски "-с.Михалич,, ОУ " Климент Охридски–-с.Ст.Караджа , ПГЗГ- с.Ст.Караджа , ОбУ " Св. Иван Рилски" - с. Червенци, ДГ " Слънце"-с.Михалич с филиал с. Есеница , ДГ " Звездица "- с.Ст.Караджа с филиал с.Червенци , ДГ " Надежда Крупская"-с.Ген.Киселово и ДГ "Здравец "-гр. Вълчи дол. Кмета на Община Вълчи дол поздрави колективите на всички учебни заведения , поговори с преподаватели и ръководтсвата им , за да бъдат пред него и зам. кметовете Димитър Тодоров, Преслав Петров , Мерткан Ибрямов, секретаря на общината Костадинка Петкова и не на последно място Председателя на ОбС Вълчи дол- Яна Петрова , поставени проблеми и желания за подобряване на инфраструктурата и материалната база на учебните заведения. Георги Тронков обясни с какви проблеми се сблъсква Общинската администрация на Община Въчли дол , огромното желание да бъде подобрена и пътната ифраструктура на територията на общината , тъй като това е важно за ежедневното извозване на учениците , заявката за нови 6 училищни автобуса към Министерство на Образованието ,желанието за спечелване на проекти финансирани както от Европейския съюз , така и от Българското правителство за подобряване материалната база на училищата на общината.

Виж снимки...

Additional information