По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за съдействие за разпространение на видео клиповете и банерите на ЦИК като ги публикувате на интернет страницата на съответната община.

Видео клиповете и банерите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания'*:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

 

Additional information