Уважаеми жители на община Вълчи дол, Бих искал да ви поканя да бъдем заедно на Никулден - празник, чиято обредност носи радост, сплотеност. Празник, по време на който, ще се радвам да бъда сред вас. "Светъл Никулден" ще бъде програма, по време на която ще има изпълнения на гайди, вокални и танцови изпълнения, в които ще можете да се включите и вие, и вашите деца! Пресъздаване на характерни традиции и обичаи, ще ни върнат към корените, а безплатна, топла, вкусна рибена чорба, ще можете да вземете у дома, за да ви сгрее. Още нещо сгряващо ще бъде и греяното вино, което ще приготвим за вас. Ще ви очакваме от 17:30 ч., пред сградата на Общинска администрация - Вълчи дол и за да предложим на децата възможността да украсят Коледното дърво с играчки подарък, и за да включим неговото осветление! От дървена къщичка, празнично украсена, ще се носи Коледен дух и аромат на горещ шоколад, от който всички да си вземете. Ще посрещнем и разгледаме старателно, ръчно създадените Коледни сувенири от "Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост" - с. Оборище. По време на програмата, можете да се възползвате от това да съхраните тези спомени, като ви бъдат направени снимки, които ще ви предоставим персонално по електронен път на следващия ден. Ако времето не позволява да проведем програмата навън, моля заповядайте в Културен дом - гр. Вълчи дол.

 

 

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

1.    ОТМЕНЯМ обявеното с моя заповед № 23-1295/26.11.2023г. ПЪЛНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Община Вълчи дол, считано от 20:00 часа на 28.11.2023г. /ВТОРНИК/.

2.    Прекратявам изпълнението на Общинския план за защита при бедствия.

Заповедта да се доведе до знанието на Областен управител на област с административен център - гр. Варна, Министъра на вътрешните работи, населението, всички заинтересовани лица и всички служители, ангажирани с предотвратяването на бедствените условия за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

 

ОБЯВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Община Вълчи дол реализира проект: „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома, съфинансирана от Европейския съюз

Във връзка с реализацията на проекта, Община Вълчи дол набира персонал, както следва:

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

 1. Домашен помощник на трудов договор – 1 брой за село Есеница, община Вълчи дол
  • Основни функции:
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (със средства на потребителите);
 • Придружаване при необходимост на потребител до конкретен специалист;
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • Помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.);
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — няма изисквания;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:

Комуникативност и умения за работа в екип.

Заявление за кандидатстване ГД;

  Декларация лични данни ГД.

 

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

ОБЯВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Община Вълчи дол реализира проект: „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома, съфинансирана от Европейския съюз

Във връзка с реализацията на проекта, Община Вълчи дол набира персонал, както следва...

Прочетете повече...

Заявление за кандидатстване ГД;

  Декларация лични данни ГД.

 

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

 

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по повод издадена Заповед №23-1295/26.11.2023г. за обявяване на пълно бедствено положение на територията на Община Вълчи дол, поради влошената метеорологична обстановка, силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи, както и поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината
ОБЯВЯВАМ:

27.11.2023 г. (ПОНЕДЕЛНИК) ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН за всички училища на територията на Община Вълчи дол.

В изпълнение на законовите изисквания на чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, с писмо с Изх.№РД 3200-145/26.11.2023 г. е уведомен началника на РУО Варна.

Заповедта да се сведе до знанието на директорите на учебните заведения и началник на Дейност БКС за изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

Additional information