за свободно работно място за длъжност „Главен специалист“/”Главен експерт”

Общинска администрация град Вълчи дол, обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист УТ“/”Главен експерт УТ” в отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”...

Прочети повече...

 

за свободно работно място за длъжност „Главен специалист“/”Главен експерт”

Общинска администрация град Вълчи дол, обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист УТ“/”Главен експерт УТ” в отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”

Кратко описание на длъжността:

-  Работа с граждани – ФЛ и ЮЛ;

-  Работа с Кадастрални и регулационни планове, Кадастрална карта и кадастрални регистри;

-  Разглеждане и обработване на преписки по молби, сигнали и жалби на граждани;

- Процедиране на подробни устройствени планове (ПУП) на територията на Общината (Подготвя заповеди за разрешаване на изработването на ПУП и заповеди за одобряване на ПУП от компетентността на Кмета на общината; Извършва обявления на заинтересованите страни за ПУП; Обявява и/или съобщава за издадени заповеди на Кмета във връзка с разрешаване изработването и одобряване на ПУП);

- Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията;

- Осъществява контрол по време на строителството (заверява протокол - Обр. 2 и Обр. 3 по време на строителството);

- Участва в проверки по сигнали на граждани и изготвя констативни протоколи, становища и отговори;

- Друга техническа и административна работа, свързана с Закон за устройство на територията.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно техническо образование – професионална област: „Строителен техник“/ Висше техническо образование в сферата на строителството, архитектурата и геодезията;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на общинската собственост.

Ние предлагаме:

- Заплащане – 1500 лв.;

- Безсрочно трудово правоотношение;

- Възможност за кариерно развитие;

- Осигурен транспорт от гр. Варна.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

Подаване на документи:

- Информационен център в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1

Лице за контакт: инж. Диана Петрова – началник отдел УТУОС, 0882 790 539

Краен срок за подаване на документи: 12.07.2023 г.

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Уважаеми жители и гости на град Вълчи дол,

От 6 юни /вторник/ външен бар „Горска барака”, намиращ се в Спортен комплекс „Петко Сираков” – град Вълчи дол Ви очаква с обичайното си работно време:

  • От понеделник до събота: от 11:00 до 23:00 часа
  • В неделя: от 10:00 до 22:00 часа.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

за участие в събеседване/интервю, във връзка с утвърдена Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

подали документи за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

 

че събеседване/интервю с кандидатите подали документи за „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол ще се проведе на 13.06.2023г. от 10:00 часа в гр. Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1- в сградата на Община Вълчи дол, ет.1, зала „Заседателна“.

 

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”
София 1303, бул. Александър Стамболийски № 81 вх.В ап. 4
тел./факс : +359 2 981 68 66, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
web site: www.emhpf.org


Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Фондация „Тръст за социална алтернатива" финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът с отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са ,ч X, XI или н XII клас, какго и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.
Условия за кандидатстване:

• Кандидатите трябва да са ученици в IX ,Х, XI или XII клас през учебната 2022-2023г. или да са завършили средното си образование през последните 5 години...

 Прочети повече...

Additional information