Услугата се извършва след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. За издаване на дубликат на данъчна декларация се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”,съответно за:


Необходими документи:


  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – БЛАНКА;

 

 

  • обикновена услуга до 7 дни – 10.00 лева
  • експресна, извършвана в рамките на деня – 15.00 лева              

 

Additional information