1. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства.

Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно:


Необходими документи:  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – БЛАНКА; 

 

  • обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева
  • експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лв.

 

Additional information