До членовете на СИК - Вълчи дол

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че предаването на изборна документация и материали ще се извърши на 10.07.2021 г. (събота) от 12:30 ч. в сградата на Община Вълчи дол.

 

 

  • Във връзка с писмо №НС-06-445/24.06.2021 г. на ЦИК и изтичащите срокове на 26.06.2021 г. за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели в Община Вълчи дол е организирано дежурство на повикване и тел. 089 33-14-549 за времето от 08:00 до 17:30 ч. на 26.06.2021 г. 

 

  • Обучителни материали на сайта на РИКhttps://rik03.cik.bg/ns202107/ Материалите ще бъдат допълвани ежедневно.

 

 

09.07.2021г. Заповед №706/09.07.2021 г. относно употребата на алкохол;
30.06.2021г. Списък на заличените лица
10.06.2021г. Заповед №578/10.06.2021 г. относно местата за поставяне на агитационни материали- афиши, плакати и др.
31.05.2021г. Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК)
28.05.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК СЕКЦИЯ № 001 
28.05.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК КМЕТСТВО МИХАЛИЧ СЕКЦИЯ № 012 
25.05.2021г.   Заповед за обвяване на избирателни списъци
20.05.2021г. 3АПОВЕД № 510, относно образуване на избирателни секции

 

Additional information