Решения на ОбС взети на 59 редовно заседание, проведено на 19.09.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 58 редовно заседание, проведено на 31.08.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 57 редовно заседание, проведено на 24.07.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 56 редовно заседание, проведено на 27.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 55 редовно заседание, проведено на 15.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 54 редовно заседание, проведено на 16.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 53 извънредно заседание, проведено на 09.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 52 редовно заседание, проведено на 11.04.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 51 редовно заседание, проведено на 28.02.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 50 извънредно заседание, проведено на 23.02.2023 г.

  Решения на ОбС взети на 49 редовно заседание, проведено на 31.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 48 извънредно заседание, проведено на 19.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 47 редовно заседание, проведено на 15.12.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 46 редовно заседание, проведено на 24.11.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 45 редовно заседание, проведено на 31.10.2022 г.

 

             44 извънредно заседание - полагане на клетва от новоизбрания кмет;

 Решения на ОбС взети на 43 редовно заседание, проведено на 20.09.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 42 редовно заседание, проведено на 30.08.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 41 редовно заседание, проведено на 26.07.2022 г.

  Решения на ОбС взети на 40 редовно заседание, проведено на 28.06.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 39 редовно заседание, проведено на 31.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 38 извънредно заседание, проведено на 13.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 37 редовно заседание, проведено на 14.04.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 36 редовно заседание, проведено на 15.03.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 35 редовно заседание, проведено на 27.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 34 извънредно заседание, проведено на 20.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 33 редовно заседание, проведено на 21.12.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 32 редовно заседание, проведено на 30.11.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 31 редовно заседание, проведено на 13.10.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 30 редовно заседание, проведено на 09.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 29 извънредно заседание, проведено на 02.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 28 редовно заседание, проведено на 29.07.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 27 извънредно заседание, проведено на 16.06.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 26 редовно заседание, проведено на 27.05.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 25-то редовно заседание, проведено на 27.04.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 26.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 23-то редовно заседание, проведено на 05.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 22-во редовно заседание, проведено на 14.01.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 09.12.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 23.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 19-то извънредно заседание, проведено на 10.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 29.10.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 17.09.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 15-то извънредно заседание, проведено на 14.09.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 11.08.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 02.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 28.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 14.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 22.04.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 8-то редовно заседание, проведено на 30.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 7-то извънредно заседание, проведено на 05.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 28.02.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 30.01.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 27.12.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 3-то редовно заседание, проведено на 28.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 2-ро редовно заседание, проведено на 15.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 1-во редовно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 58-то редовно заседание, проведено на 30.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 57-то редовно заседание, проведено на 01.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 56-то редовно заседание, проведено на 27.06.2019 г.

Решения на ОбС взети на 55-то редовно заседание, проведено на 30.05.2019 г.

Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 25.04.2019 г.

Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 25.03.2019 г.

Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 28.02.2019 г.

Решения на ОбС взети на 51-во извънредно заседание, проведено на 08.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 31.01.2019 г.

Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г.

Решения на ОбС взети на 48-мо извънредно заседание, проведено на 30.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 47-мо редовно заседание, проведено на 08.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 46-то извънредно заседание, проведено на 05.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 15.10.2018 г.

Решения на ОбС взети на 44-то редовно заседание, проведено на 30.08.2018 г.

Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 26.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро извънредно заседание, проведено на 17.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 27.06.2018 г.

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 28.05.2018 г.

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г.

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г.

Решения на ОбС взети на 37-мо редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 36-то извънредно заседание, проведено на 13.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 05.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 33-то редовно заседание, проведено на 14.12.2017 г.

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 09.11.2017 г.

Решения на ОбС взети на 31-во тържествено заседание, проведено на 18.10.2017 г.

Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 31.08.2017 г.

Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 27.07.2017 г.

Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 29.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 27-мо редовно заседание, проведено на 01.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 26-то извънредно заседание, проведено на 26.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 25-то извънредно заседание, проведено на 18.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 27.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 23-то заседание, проведено на 20.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 22-ро редовно заседание, проведено на 30.03.2017 г.

Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 28.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 01.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 19-то редовноно заседание, проведено на 19.01.2017 г.

Решения на ОбС взети на 18-то извънредно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то изнесено заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Additional information