ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Област Варна


9280/гр. Вълчи дол
Пл. „Христо Ботев” №1
Общинска администрация Вълчи дол e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефонна централа:
05131/ 23-15
Факс: 05131/ 34-50

БУЛСТАТ: 000093474

 

Кмет на Община: Калоян Цветков

Телефон:

 

Зам. кмет на Община: Пепа Пенчева

Телефон: 087/80-52-445
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
Председател на Общински съвет Вълчи дол: Георги Георгиев

Тел:05131/ 23-15

 

 

Главен архитект: арх. Стилияна Гочева

Вътрешен: 203
Моб: 087/87-54-060
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен специалист "Канцелария на кмета": Мануела Александрова

Тел: 05131/ 23-15
Моб: 087/875-4060

Главен Юрисконсулт: Нина Белева

Тел: 05131/ 26-56
Вътрешен: 108
Моб: 087/86-84-564

 

Служител по сигурността: Младен Богданов

Тел: 05131/ 21-28
Вътрешен: 117
Моб: 089/33-14-548

 

Главен счетоводител: Тонка Йотова - Славова

 


Дирекция „АПИО, УЧР, деловодство и ФСД“:

Отдел "АПИО, УЧР, деловодство"

Отдел "ФСД"

 

 

Дирекция „Устройство на територията, местно икономическо развитие, европроекти и програми, местни данъци и такси“: 

Отдел "Местни данъци, такси и неданъчни приходи"

Отдел "Устройство на територията и управление на  общинска собственост"

Отдел "Местно икономическо развитие, европроекти и програми"

      - Сектор "Местно икономическо развитие, европроекти и програми"

      - Сектор "Хуманитарни дейности, образование, култура и спорт"

 

 

Сайт, компютърна поддръжка и обслужване: инж. Иво Живков
Тел.089/ 33-14-554
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен експерт "Връзки с обществеността" и редактор на вестник "Екип 2000": Валя Чобанова

моб: 089/5 15 33 35
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Център за услуги и информация на гражданите:
05131/ 23-18 или 05131/ 23 – 17; вътрешен – 120

Additional information