Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ, СЧИТАНО ОТ 03.06.2024 Г., ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК АД
BIC: STSABGSF

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ:

Вид на сметката

IBAN

1

бюджетна сметка (7304)

BG 05 STSA 9300 3166 6038 00

2

сметка за приходи (7311)

BG 09 STSA 9300 8466 6038 00

3

набирателна сметка

BG 93 STSA 9300 3366 6038 00

От Общината