Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

08.07.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
13.05.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
22.04.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
15.04.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
26.02.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
05.02.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
22.01.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
15.01.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК
08.01.2024 г. Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК