Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЯНУАРИ

 • до 15.01.
   - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 31.01.

                  - подава се  годишна декларация за облагане с туристически данък за предходната година (чл.61с от ЗМДТ)

                  - подава се декларация за облагане с патентен данък

                  - заплаща се първа вноска патентен данък за първото тримесечие на годината (чл.61п от ЗМДТ) 

ФЕВРУАРИ

 • до 15.02.

                  - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ) 

МАРТ

 • до 15.03.

                  - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 31.03.

                  - заплаща се такса куче за текущата година (чл.118, ал.1 от ЗМДТ)

 АПРИЛ

 • до 15.04.

                   - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 30.04.

                   - при предплащане на данък недвижим имот, такса битов отпадък или данък върху превозните средства за цялата година, се ползва 5 на сто отстъпка (чл.28, ал2 и чл.60, ал.1 от ЗМДТ и чл.17, ал.2 от НОАМТСУ)

                   - заплаща се втора вноска патентен данък за второто тримесечие на годината (чл.61п от ЗМДТ)

МАЙ

 • до 15.05.

                  - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

ЮНИ

 • до 15.06.

                 - заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 30.06.

                 - Заплаща се първа вноска за данък недвижим имот (чл.28, ал.1 от ЗМДТ)

                 - Заплаща се първа вноска за такса битов отпадък (чл.17, ал.1 от НОАМТСУ)

                 - Заплаща се първа вноска за данък върху превозните средства (чл.60, ал.1 от ЗМДТ)

ЮЛИ

 • до 15.07.

                - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 31.07.

                  - Заплаща се трета вноска патентен данък за третото тримесечие на годината (чл.61п от ЗМДТ)

АВГУСТ

 • до 15.08.

                  - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 СЕПТЕМВРИ

 • до 15.09.

                  - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

ОКТОМВРИ

 • до 15.10.

                  - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 • до 31.10.

                  - Заплаща се четвърта вноска патентен данък за четвъртото тримесечие на годината (чл.61п от ЗМДТ)

                  - Заплаща се втора вноска за данък недвижим имот (чл.28, ал.1 от ЗМДТ)

                  - Заплаща се втора вноска за такса битов отпадък (чл.17, ал.1 от НОАМТСУ)

                  - Заплаща се втора вноска за данък върху превозните средства (чл.60, ал.1 от ЗМДТ)

                  - Подава се декларация по чл.71 от ЗМДТ от физически лица за частично освобождаване от такса битов отпадък за следващата календарна година за имоти, които няма да бъдат използвани през цялата следваща година.

 НОЕМВРИ

 • до 15.11.

                    - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

 ДЕКЕМВРИ

 • до 15.12.

                    - Заплаща се туристически данък за предходния месец (чл.61с, ал.7 от ЗМДТ)

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ: IBAN:  BG78UNCR70008423478763

BIC: UNCRBGSF

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

 • 442100 – Данък недвижим имот
 • 442300 – Данък за моторно провозно средство
 • 442400 – Такса битов отпадък
 • 442500 Данък придобиване
 • 442800 – Туристически данък
 • 441400 – Патентен данък
 • 448013 – Такса куче
 • 448007 – Такса за административни услуги

Начини на плащане на данъци и такси:

 • На каса „данъчни приходи“ в Информационен център при Община Вълчи дол
 • На касите на EasyPay в цялата страна
 • На касите на FastPay в цялата страна
 • Чрез Български пощи